You are here

AGÜ, Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Arasında

TÜBİTAK, YÖK ve TÜİK'in yanı sıra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TPE, TÜBA, TTGV ve üniversitelerin katkı sağlayarak hazırladıkları, üniversitelerin, girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı “2016 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” açıklandı.

Buna göre, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) de girişimci ve yenilikçi 50 üniversite arasında 23. sırada yer aldı.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları ele alınarak sıralanıyor.

Share