You are here

Birlikte Başar / Prevail Together

Ekrem Çalışkan, Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler

Hayatta bir şeyleri başarmanın ne kadar zor olduğunun hepimiz farkındayız. Özellikle de bir şeyi tek başımıza yaparken karşılaştığımız zorluklar daha fazla olur hep. Bu yüzdendir ki yardımlaşarak, gerekenleri birlikte başarmak hep ön planda olmuştur.

AGÜ, başarıya ulaşmanın en etkili yolunun hep birlikte çalışmak olduğuna inanır. Yalnız sadece bununla kalmaz, yanı sıra paylaşımı, toplumsal gelişimi, hayır işlerini, ekip çalışmasını ve kolektif büyümeyi de teşvik eder. Ben buna bir güzel örnek daha sunmak isterim ki o da şu olacak: Anadolu’daki imece yöntemi. Zaten bizim atalarımızdan gelen işbirliği kültürümüzle birlikte yapamayacağımız bir iş olmadığına inanıyorum.

Tıpkı Covid-19’a karşı tüm Türkiye olarak bir beden halinde mücadele etmemiz gibi. Bir AGÜ’lü olarak özellikle kendimden bahsetmem gerekirse bir işin başarıya ulaşmasının ilk aşamasının fikir alış-verişi olduğuna inanıyorum. Yani farklı fikirler ve yeteneklerle yapılacak işler sonuçları olumlu etkileyecektir.

Buna göre sanırım her zaman topluluklarda yer alıp yeni bir şeyler keşfetmenin ve başarıya ulaşmadaki yardımlaşma ve birlikteliğin peşinden koşacağım.

Haydi Birlikte Başaralım!

Ekrem Çalışkan, Political Science and International Relations

We are all aware of how difficult it is to achieve something in life. Especially when we do something on our own, difficulties are always more. Therefore, cooperation and doing what needs to be done together have always been a priority for achievement.

AGU believes that the most effective way to achieve success is to work together. On top of that, it also promotes sharing, social development, charity work, teamwork, and collective growth. I would like to present another good example to this: the ‘’imece’’ (co-op) method in Anatolia. I do not believe that there is a job we cannot do with our cooperation power coming from our ancestors. We showed that in Turkey’s struggle against the Covid-19 as a single body.

Talking as an AGU student, I particularly believe that the first step for success at a task is the exchange of ideas. In other words, getting a task done with different ideas and skills will affect its results positively.
According to this, I think, I will always be in communities and pursue cooperation and collaboration in discovering something new and achieving success.

Let’s Prevail Together!

Share