You are here

AGÜ'de Uzaktan Eğitime Geçiş Süreci Webinarları / Online Education Webinars at AGU

AGÜ Uzaktan Eğitim Çalışma Takımı, Covid-19 salgını nedeniyle, uzaktan eğitime geçiş sürecini akademisyenlere yönelik düzenlenen webinar serisiyle aktardı.

300 kişinin katılımı ile gerçekleşen ilk webinarda Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu AGÜ’nün Covid-19 olağanüstü uzaktan eğitim stratejisi ve yol haritasını katılımcılarla paylaşırken, AGÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Birimi de kullanılacak senkron ve asenkron metodlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Ayrıca Covid-19'a yönelik eğitsel tedbirler kapsamında güncellenen akademik takvim katılımcılarla paylaşıldı.

İkinci webinarda ise Uzaktan Eğitim Çalışma Takımı ile Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Birimi, uzaktan eğitimle verilen derslerde öğrenci katılımını arttırıcı yöntemler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Uzaktan eğitimle ilgili üçüncü webinar ise Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Soran ile Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Birimi tarafından “Derslerimde CANVAS LMS’i daha etkin nasıl kullanırım” teması ile gerçekleştirildi.

Uzaktan Eğitim Çalışma Takımı, Yaz ve Güz dönemleri için çalışmalarına devam ediyor.

The AGU Online Education Task Force managed the transition to online education due to the Covid-19 pandemic with webinars addressing academics.

300 participants followed the first webinar in which Rector Prof. Sabuncuoğlu shared AGU's extraordinary strategy for online education due to the Covid-19 and roadmap, and the AGU Center for the Enhancement of Teaching and Learning informed about synchronous and asynchronous methods to be used. Additionally, as part of the educational measures against the Covid-19, the updated academic calendar was shared.

In the second webinar, the Online Education Task Force and the Center for the Enhancement of Teaching and Learning informed participants about methods to increase student attendance in online courses.

In the third seminar on online education, Dr. Ahmet Soran and the Center for the Enhancement of Teaching and Learning focused on "How to Use CANVAS LMS More Effectively in Courses."

The Online Education Task Force continues its activities for the Summer and Spring terms.

Share