You are here

AGÜ'de Uzaktan Eğitim I Distance Education at AGU

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, bir salgın karşısında dünyanın süper güçlerinin bile çaresiz kaldıklarını, bu dönemden önemli dersler çıkarmak gerektiğini belirterek, bunun eğitim dünyası için de bir milat olduğunu ve eğitim dünyasının yüzyıllardır kullandığı geleneksel tüm model ve yaklaşımlarını gözden geçirerek büyük bir reforma gitmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Eğitim kurumları da en kısa zamanda senkron veya asenkron uzaktan eğitim araçlarını kullanarak faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalacaklar” dedi.

Önümüzdeki dönemde dijital gelişmelerin ivme kazanacağını ve bu sayede eğitimin kurumlarının önündeki mekan ve zaman kısıtının tamamen kalkacağını ifade eden Prof. Sabuncuoğlu, eğitimin öğretme odaklı geleneksel yapıdan hızlı bir şekilde uzaklaşarak öğrenme odaklı bir yapıya geçmek zorunda kalacağını kaydetti.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Covid-19 salgının dünya ve insanlık tarihinde ne ilk ne de son olacağını, ilerleyen zaman içeresinde benzer küresel salgın ve krizlerin yaşanabileceğini vurguladı. Sabuncuoğlu aslında bu tür krizlerin çok sürpriz olmadığını ve özelikle BM’nin bu günleri öngörerek 2015 yılında küresel sorunları birlikte çözmek için tüm dünya ülkelerinin önüne 17 küresel amaç ve mekanizma koyduğunu hatırlattı.

Yaşanan salgının ekonomik ve sosyal hayatımıza da çok önemli etkilerinin olacağını ve bu olaylardan önemli dersler çıkarılması gerektiğini dile getiren Sabuncuoğlu, bu kapsamda sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik çalışmalarına da hız verilmesi gerektiğini ve artık online eğitimden geleneksel eğitime ve dolayısıyla eski konfor alanına dönmenin mümkün olmayacağını, tüm kurumların buna uyum sağlamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Bu tür yeni kavramların AGÜ için yabancı olmadığını, üniversitenin kuruluşundan beri üçüncü nesil üniversite sloganı ile zaten online eğitime önem verdiğini dile getiren Prof. Dr. Sabuncuoğlu, birçok aktif öğrenmeye dayalı mekanizmayı geliştirdiklerini ve öğrencilerini küresel sorunları çözebilecek yetkinliklerle donatarak yetiştirdiklerini söyledi.

Abdullah Gül University Rector Prof. İhsan Sabuncuoğlu stated that in the face of the pandemic, even the superpowers of the world have been helpless, that there are important lessons to be learned from these times as we have seen a milestone in the education sector which forces it to review its traditional methods and approaches used for centuries and to introduce large-scale reforms. Prof. Sabuncuoğlu said, "Educational institutions will have to use synchronous or asynchronous learning tools in distance education to continue their activities."

The Rector expressed that in the upcoming periods, digital developments will gain momentum removing space and time restrictions on educational institutions, and education will depart from the traditional teacher-oriented structure and adopt a learner-oriented one.

Prof. Sabuncuoğlu stressed that the Covid-19 is not the first pandemic in the human history, and it shall not be the last as similar global outbreaks and crises are likely in the near future. He reminded that such crises are not very surprising considering the fact that the UN foresaw these days and put 17 global goals and mechanism before every country in 2015 in order to find solutions to global problems together.

The ongoing pandemic will have significant economic and social effects in our lives, and there will be lessons to be taken as well, emphasized Prof. Sabuncuoğlu. In this context, he stated, work on virtual and augmented realities must gather pace as it will no longer be possible to get back to the comfort zone of the traditional education from the online education, and all institutions must adapt to this situation.

AGU is not foreign to these new concepts, because it has valued online education as part of the third generation university mission since its establishment, said Prof. Sabuncuoğlu. We have developed many mechanisms based on active learning, and equipped students with skills for solving global problems, he added.

Share