You are here

Değişimi Yönet I Lead the Change

Syed Faiz Ali, Makina Mühendisliği

Herhangi bir üniversitenin başarıyı, yani ne kadar başarılı olduğunu, ölçebilmesi için toplumda olumlu bir değişim yaratmak adına öğrencisini ne kadar güçlü bir şekilde desteklediğini görmek gerekir.

AGÜ'de sosyal ve mesleki yönler büyük ölçüde, ders ve farklı etkinlikler yoluyla, öğretiliyor. Size bir örnek vereyim: Bizim bütün lisans öğrencileri için zorunlu olan bir dersimiz var. Bu, "Global" (Küresel) kodlu bir ders ve herkesin alması gereken altı modülü var. Modüllerden biri küresel boyuttaki girişimcilik. Bunun dışında sürdürülebilirlik, ayrıca gıda ve sağlık güvenliği modülleri var.

Bu yolla AGÜ kendi öğrencilerini ve hocalarını eğitmekte ve toplumda olumlu bir değişim yaratmak için öğrencilerinde bu tarz şeyleri desteklemektedir. İkinci olarak, üniversite öğrencilerini büyük hayaller kurmaya teşvik etmekte ve bu hayalleri desteklemektedir.

Bizim bölümden yayın yapan, önemli araştırmalar yapan öğrencilerinki gibi bir çok başarı hikayesi çıktı.

Anlaşılacağı üzere AGÜ faklı platformlar ve araçlar kullanarak destek sağlamaktadır. AGÜ, Erasmus ile de öğrencilerini destekler. İsterseniz bir değişim programına katılabilir, çeşitliliği görebilir, yeni bir kültür ve dil öğrenip dönebilir, yeni şeyler benimseyebilirsiniz. Bu şekilde, AGÜ'nün sadece Türkiye'de değil, bir ölçüde dünyada da değişime yol açtığına inanıyorum. Şu anda çok genç bir üniversite ama zaman içinde, inşallah, katlanarak ilerleyeceğini ümit ediyorum.

Syed Faiz Ali, Mechanical Engineering

Universities can evaluate their success by assessing how strongly they are supporting their students to bring about a positive change in society.

In AGU, social and professional competences are being developed through a multitude of innovative courses and activities.

All AGU students, whatever their undergraduate program, have to take and pass the set of courses called “Global” addressing topics such as sustainability, innovation & entrepreneurship, food & health or Immigration and Population. By these means, AGU is training its academic staff and students to understand these important global challenges and enable them to suggest solutions to contemporary complex issues.

Another way AGU encourages its students to “lead the change” is by allowing them to take part in fascinating real-life research projects. We have witnessed many success-stories in my department of undergraduate students contributing to important academic publications.

It is therefore quite obvious that AGU always does its best to help students develop their knowledge, skills and experience through different platforms and mediums. One way is through the European Erasmus+ program, allowing students and staff to join funded exchange programs abroad. It gives a great opportunity to discover the world’s diversity, learn new cultures, new languages and return enriched by incredible experiences.

These are some of the reasons leading me to believe that AGU is really making a change not only in Turkey but internationally.

AGU is still a very young university but it has already grown and developed tremendously, and I hope that it will even progress exponentially in the near future.

Share