You are here

V. Yaşam Bilimleri Kongresi I V. Life Sciences Congress

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından 5’incisi gerçekleştirilen kongreye çok sayıda şehirden biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyomühendislik, kimya ve mühendislik bilimlerinden yaklaşık 300 kişi katıldı.

Kongrenin açılışında video konferans yöntemiyle konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu kongrenin, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nanoteknoloji ve diğer temel bilim alanlarında uzmanlık yapan bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerin vizyonlarına önemli katkılar sunacağını söyledi.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaaddin Şen ise “Son yıllarda dünyada yaşadığımız corona virüs salgını da bir kere daha gösterdi ki yaşam bilimleri hayatımız için oldukça önemli. Yaşanan bu salgında moleküler biyoloji ve genetik, biyoloji ve yaşam bilimlerinin, biyomühendisliğin ve benzer biyoinformatik gibi ya da filojeni gibi alanların ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha hep birlikte müşahade ediyoruz.” dedi.

Kongrede, temel olarak kanser biyolojisi, proteomiks, biyoinformatik, doku mühendisliği, kök hücre, nanobiyoteknoloji, sinirbilim, immünoloji ve biyomedikal enstürmantasyon gibi önemli konulara yer verildi.
Kongre, En İyi Bilimsel Çalışma Ödülleri’nin verilmesiyle sona erdi.

Around 300 people working in biology, genetics, medicine, pharmacy, bioengineering, chemistry, and engineering and based in different cities joined the congress organized for the 5th time by the Faculty of Life and Natural Sciences.

Rector Prof. İhsan Sabuncuoğlu spoke at the conference opening via video-conferencing and said, the congress would contribute greatly to students' visions and research of scientists specializing in a variety of basic sciences including but not limited to Molecular Biology and Genetics, Biology, Bioengineering, Medicine, Pharmaceutics, Dentistry, Chemical Engineering, Materials Science and Engineering, and Nanotechnology.

Prof. Alaaddin Şen, Dean of the Life and Natural Sciences, said: "The recent coronavirus outbreak has shown us once again that the life sciences are very important for our lives. With this outbreak, we are once again observing how important molecular biology and genetics, biology and life sciences, bioengineering, and similar fields such as bioinformatics or phylogeny are.”

At the congress, significant themes were covered such as cancer biology, proteomics, bioinformatics, tissue engineering, stem cells, nanobiotechnology, neuroscience, immunology, and biomedical instrumentation.
The congress ended after the presentation of "The Best Scientific Study Awards."

Share