You are here

Finans Sektöründe Dönüşüm ve Kariyer I Transformation and Career in the Finance Sector

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Finans Sektöründe Dönüşüm ve Kariyer” seminerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu olmak üzere 5 farklı kuruluştan konuşmacı katıldı.

Konuşmacılar, finans sektöründeki dijital dönüşüm ve kariyer olanakları ile ilgili konuşmalar yaptı. Ayrıca başvuru süreçleri ve istihdam şartları ile ilgili de detaylı bilgiler aktarıldı.

Etkinliğe 6 farklı üniversiteden öğrenci ve öğretim üyeleri de katıldı.

With speakers from 5 different institutions, Banking Regulatory and Supervisory Agency, Stock Exchange Commission, Turkish Capital Markets Association, Central Securities Depository, and Capital Markets Licensing Registry and Training Agency, "Transformation and Career in the Finance Sector" seminar was held at the Abdullah Gül University Rectorate Conference Hall.

The speakers talked about digital transformation and career opportunities in the financial sector. They also gave detailed information on application processes and employment criteria.

Faculty and students from 6 different universities attended the seminar.

Share