You are here

AGÜ-FNSS Sanayi Odaklı Bitirme Projesi I Industry-Centered B.Sc. Graduation Project of AGU-FNSS

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Burak Bal’ın danışmanlığında, bölüm öğrencisi İbrahim Burkay Tuğluca’nın FNSS Savunma Sistemler A.Ş. ile yürütmek üzere TÜBİTAK’a yaptığı “Savunma Sanayindeki Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Hidrojen Gevrekliğinin Araştırılması İçin Kontrollü Elektrolitik Deney Düzeneği Tasarımı” isimli proje başvurusu kabul aldı.

Bu sayede, öğrenci İbrahim Burkay Tuğluca, lisans bitirme projesini TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirecek.

Daha önce de metalürjik malzemelerin hidrojen gevrekliği üzerine Japonya’da ve Türkiye’de yaptığı çalışmaların ardından uluslararası yayınevlerinde iki adet A kalite bilimsel makale yayınlayan öğrenci Tuğluca, bu proje süresince savunma sanayinde kullanılan çeliklerin daha doğru seçimini ve kullanımını sağlamak üzere yurt dışında kullanılmakta olan deney düzeneğini Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği laboratuvarlarında danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Bal ile birlikte kuracak ve deneylerini gerçekleştirecek.

Mechanical Engineering student İbrahim Burkay Tuğluca's project application to TÜBITAK under the supervision of Mechanical Engineering faculty member Burak Bal has been accepted. İbrahim Burkay Tuğluca will carry out his project "Designing a Controlled Electrolytic Experiment to Research Hydrogen Fragility of High-Strength Steels Used in Defense Industry" with FNSS Defense Systems.

This way, student İbrahim Burkay Tuğluca's B.Sc. graduation project will be supported within the TÜBİTAK Funding Programme for Industrial Graduation Projects (2209-B).

Tuğluca previously published two A-level articles in inter- national journals following his research on hydrogen fragility of metallurgical materials in Japan and Turkey. In this new pro- ject, Tuğluca and his advisor Dr. Burak Bal will set up experi- ments done abroad at the Abdullah Gül University Mechanical Engineering labs for better selection and use of steels in defense industry.

Share