You are here

Prof. Dr. Keçeci'den Uluslararası Kitap I International Book by Prof. Keçeci

Mekatronik alanındaki kitabı, uluslararası yayınevi olan Elsevier tarafından yayınlandı.

Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Faruk Keçeci'nin, Mekatronik alanında yazdığı, “Mechatronics Components: Roadmap to Design” (Mekatronik Komponentler: Tasarım Yol Haritası) adlı kitap, uluslararası bir yayınevi olan Elsevier tarafından yayınlandı.

Akademisyenlerin daha fazla kitap yazması gerektiğini belirten Prof. Keçeci, bunun nedenini şöyle anlattı:

“Bir akademisyen olarak görevimiz öğrencilerimizi eğitmenin yanında araştırma yapmak ve bu araştırmalarımızın sonuçlarını yayınlayarak bilim camiasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca öğretim üyesinin kendi ismini MIT, Princeton ve Stanford gibi üniversite kütüphanelerinde olduğunu görmesi, pek takdir edilmediğimiz akademik dünyada, kişisel tatmini sağlamaktadır.”

Prof. Keçeci, kitap yazmanın makale yazmaktan farkını ise şöyle açıkladı:

“Kitap yazmanın makale yazmaktan farkına bakarsak, makale yazarken konu daha kısıtlı olarak incelenmektedir, kitap yazma sırasında bu özgün konu (10-12 bölüm içinde) her açıdan değerlendirilmekte ve bir referans kaynak oluşturmaktadır. Özellikle öğrenciler ve genç araştırmacılar için farklı kaynaklarda yer alan bilgilerin detaylı bir şekilde tek kaynakta toplanması sağlamaktadır.”

Kitapları, MIT ve Stanford gibi dünyadaki en iyi üniversiteler tarafından satın alınan Keçeci, önceki kitapları hakkında da şu bilgileri verdi:

“Benim kitap bölümü yazmaya başlamam Bomba İmha Robotu başlıklı TÜBİTAK projemin sonuçlarını IGI Global tarafından basılan bir kitapta yayınlamam ile başladı. Elektronik ile ilgili yazdığım ilk kitabım ise Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 2009’da yayınlandı ve en çok satanlar listesine girdi. Daha sonrasında ise toplam 6 kitap bölümü ve 5 kitap yazdım. Dünyanın en büyük Makina Mühendisleri topluluğu ASME tarafından yayınlanan 2 kitabım MIT ve Stanford gibi Dünya'daki en iyi üniversiteler tarafından satın alındılar. 2018 yılında Elsevier tarafından yayınlanan kitabım daha basılmadan 20 farklı üniversite tarafından satın alındı. İkinci sınıf öğrencilerim ile yazdığım 3 boyutlu İmalat ile ilgili 2 kitap bölümü IGI Global tarafından yayınlanacak olan kitaba kabul edildi.”

Professor Dr. Keçeci’s Mechatronics Book Has Been Published by the Global Publisher Elsevier.

“Mechatronics Components: Roadmap to Design” authored by Prof. Emin Faruk Keçeci who is a faculty member of Mechanical Engineering has been published by the global publisher Elsevier.

Prof. Keçeci said that academics need to write more books and stated his reasons as follows:

“As academics, our job is not only educating students but doing research and publishing our results as a contribution to the scientific community. Moreover, seeing one’s name in the libraries of MIT, Princeton and Stanford provide a personal satisfaction as appreciation is somehow absent in the academic world.”

With regard to differences of writing a book from writing articles, Prof. Dr. Keçeci said:

“A difference of writing books from writing articles is that a subject is examined in a limited scope for articles while an original topic is assessed from every angle (10-12 chapters) in books and becomes a reference point. Particularly for students and young researchers, it is beneficial that scattered information in different sources are collected into a single book.”

Keçeci’s books have been purchased by the libraries of top universities in the world such as MIT and Standard. On his previous books, he said:

“I started to write book chapters after publishing the results of a TÜBİTAK project on Bomb Disposal Robots in IGI Global. My first book on electronics was published in 2009 by the Chamber of Electrical Engineers and became a bestseller. Afterwards, I wrote 6 book chapters and 5 books in total. Two of my books were published by ASME, the biggest Mechanical Engineers community in the world, and bought by the best universities such as MIT and Stanford. The book published by Elsevier in 2018 was bought by 20 university libraries before publication.”

Lastly, two book chapters on 3D Printing which he has co-authored with his second-year students have been accepted by IGI Global.

Share