You are here

Finans ve Ekonomi Günü I Finance and Economy Day

Finans ve Ekonomi Kulübü tarafından organize edilen ve ikincisi düzenlenen Finans ve Ekonomi Günü etkinlikleri kapsamında “Sanayide Dijital Devrim, Endüstri 4.0” konulu panel düzenlendi.

Panele konuşmacı olarak, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Güngör katıldı.

Finans ve Ekonomi Kulübü Başkanı Hamit Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, tüm devrimleri kaçıran bir millet olduğumuzu, Endüstri 4.0’ı da kaçırmak üzere olduğumuzu söyledi.

Endüstri 4.0 sanayi devriminin çıkış amacını anlatan Büyüksimitci, dünyada bir değişim yaşanmakta olduğunu ve bizim de bu değişime uymamız gerektiğini söyledi.

Artık insanların tercihlerinin değişmekte olduğunu belirten Büyüksimitci, “Yüksek adetli üretimlerden, seri üretimlerden daha butik üretimlere geçiş var. Çünkü insanlar artık daha seçiciler” dedi.

Prof. Dr. Çağrı Güngör de önce diğer sanayi devrimlerini anlattı. Daha sonra Endüstri 4.0 sanayi devrimine değinen Prof. Dr. Güngör özellikle Alman şirketlerinin öne çıktığı bir devrim görmekte olduklarını söyledi.

Panelin sonunda ise konuşmacılara teşekkür plaketleri verildi.

"The Digital Revolution in Industry, Industry 4.0” panel was held as part of the Finance and Economy Day organized for the second time by the Finance and Economy Club.

Mehmet Büyüksimitci, President of the Kayseri Chamber of Industry (KAYSO), and Prof. Çağrı Güngör, Chair of AGU Computer Engineering, were the panelists.

The panel was moderated by Hamit Kaya as the Head of the Finance and Economy Club. Panelist Mehmet Büyüksimitci said, as a nation we missed every revolution and we are about to miss the Industry 4.0.

Talking about the creation and purpose of the Industry 4.0, Büyüksimitci said that a change was taking place in the world and we needed to keep up with the change.

Büyüksimitci stated, people’s choices are changing now and added: “There is a change from high volume, batch production to boutique manufacturing, because people are more selective now.”

Prof. Çağrı Güngör, Chair of the AGU Computer Engineering mentioned previous industry revolutions in his turn. Then Prof. Güngör touched upon Industry 4.0 and said, German companies have come to the fore in this revolution.

At the end of the panel, thank you plaques were presented to the panelists.

Share