You are here

Akademisyenlerin Büyük Başarısı I Academics' Great Success

AGÜ’lü akademisyenlerin bilimsel araştırma makaleleri, İngiltere ve Almanya’nın prestijli dergilerinde kapak makalesi oldu. Makaleler, İngiliz Kraliyet Akademisi Kimya Topluluğu (RSC) ve Almanya’nın “Wiley” dergilerinde yayınlandı.

Dünya çapında yaptığı akademik çalışmalara her yıl yenilerini eklemeye devam eden AGÜ’lü akademisyenler iki önemli bilimsel araştırma makalesine imza attı.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Usta danışmanlığında, Malzeme Bilimi doktora öğrencileri Resul Özdemir ve Mehmet Özdemir’in “Plastik güneş pilleri için bor içeren yarı-iletken polimerler” ve “Moleküller arası nanometrik etkileşimlerin elektriksek iletkenliğe etkisi” konulu iki çalışması Avrupa’nın Malzeme Bilimi- Nanoteknoloji alanında önde gelen dergilerinde bu ay kapaktan yayınlandı.

İngiliz Kraliyet Akademisi Kimya Topluluğu (RSC) ve Almanya’nın “Wiley” yayınevleri tarafından yayınlanan dergilere kabul edilen makaleler arasından editör ofisi tarafından seçilen bu iki çalışma ayrıca da okurlarla “Hot Topics” olarak paylaşıldı.

Scientific research articles of AGU academics were published as cover stories of prestigious British and German journals. The articles appeared in British Royal Society of Chemistry (RSC) and German Wiley journals.

AGU academics penned two important scientific research papers and added to the number of world-class academic studies by AGU. Materials Science doctoral students Resul Özdemir and Mehmet Özdemir's research papers entitled "Semiconducting Polymers Mixed with Boron for Plastic Solar Cells" and "Effects of Nanometric Interaction between Molecules on Electrical Conduction" have been featured on the covers of Europe's leading Materials Science-Nanotechnology journals. The articles were written under the supervision of Assoc. Prof. Hakan Usta from the Materials Science and Nanotechnology.

They were accepted by British Royal Society of Chemistry (RSC) and German Wiley publishing houses and introduced as "Hot Topic" to readers by their respective editorial offices.

Share