You are here

Sosyo-Teknik Üniversite Projesi I Socio-Technical University Project

Türkiye yükseköğretiminde her bir üniversitenin kendi dönüşüm süreci içinde temel alıp, uygulayabileceği, dönemin Kalkınma Bakanlığı tarafından da desteklenen AGÜ Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Tasarımı Projesi’nin çıktıları, düzenlenen kapanış konferansında paylaşıldı.

Radisson Blu Oteli’nde gerçekleştirilen konferansın açılışında yaptığı konuşmasında projenin çıktılarını anlatan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ’nün evrensel bir üniversite olması için bu projenin kendilerine bir entelektüel sermaye kazandırdığını vurguladı.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Beş yıl süren bu proje, bize evrensel bir üniversite olma yolunda inanılmaz bir entelektüel sermaye kazandırdı. Vizyon geliştirdi. Üniversitenin kimliğini DNA’sını oluşturdu. Yenilikçi bir üniversite olabilmek için bu entelektüel sermayeye ihtiyacımız var. AGÜ kültürünün gelişmesini büyümesini ve kısmen oturmasını sağladı.

Üniversitelerin üçüncü misyonu olan “Topluma Katkı” misyonunu Türkiye’nin ve yükseköğretiminin gündemine taşıdı” diye konuştu.

Ardından katılımcılar çeşitli gruplara ayrılarak, projenin alt başlıkları olan AGÜ Labs, Yetkinlik Temelli Müfredat ve Kapsül, Aktif Öğrenme İstasyonu, Eğitsel İşleyişi Bütünleyen bir e-Platform konularının çıktıları tartışıp değerlendirdi.

Daha sonra Yol Haritası Grup Çalışmasının yapıldığı konferans, genel değerlendirme ve yorumlarla sona erdi. Projenin kapanış konferansı gün boyu sürdü.

AGU's Socio-Technical University Education Model Design Project results were shared. The model was supported by the Development Ministry and can be adopted and applied by each and every Turkish university during their own transformation.

Rector Prof. İhsan Sabuncuoğlu delivered the opening speech of the conference held at Radisson Blu hotel. The Rector gave details about the project outcomes and highlighted that the project provided AGU with the intellectual capital required for them to be a global university.

Prof. Sabuncuoğlu said: “We have gathered an incredible amount of intellectual capital on our path towards being a global university thanks to this five-year project. Not only did it improve our vision, but it also created the identity and DNA of our university. In order to be an innovative university, we needed intellectual capital. It helped to develop, cultivate and partially establish an AGU culture. It brought ‘Societal Impact’ to the agenda of Turkey and Turkish higher education as the third mission of universities.”

After the speech, sub-topics under the project, AGU Labs, Competence-Based Curriculum and Capsule, Active Learning Station, An e-Platform to Complete Educational Process, were discussed with their results in groups.

The conference continued with Roadmap Group Work and finished with a general assessment and remarks. The closing conference lasted one day.

Share