You are here

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı I Local Conference of Turkish National Committee of Automatic Control

AGÜ’de yapılan Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı’nda (TOK 2018) kontrol teorisinden otomasyon sistemlerine, ulaşım teknolojilerinden enerji sistemleri, robotik sistemler, insansız araçlar, deniz araçları gibi kontrol uygulamalarına kadar birçok konuda bildiriler sunuldu.

Kontrol alanında çalışan herkesi buluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen TOK’2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, AGÜ ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile Sümer Kampüsü’nde Büyükambar Toplantı salonu ile bazı dersliklerde çeşitli oturumlar halinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

Çok sayıda araştırmacının katıldığı toplantıda, 1958 yılı mayıs ayında kurulan Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi’nin kuruluşunun 60. yılı da kutlandı.

Toplantı, TOK2018 Düzenleme Kurulu Eş Başkanları Abdullah Gül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Faruk Keçeci ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul tarafından organize edildi.

Toplantı, çeşitli oturumlar halinde üç gün sürdü.

At the Local Conference of the Turkish National Committee of Automatic Control (TOK 2018), held at AGU, papers were presented on many topics from control theory to automation systems, from transportation technologies to energy systems, robotic systems, and control applications such as unmanned vehicles, and marine vessels.

The Automatic Control Local Conference is organized every year to bring together people working in the control field. The TOK 2018 was held jointly by AGU and the Istanbul Technical University (ITU) in various simultaneous sessions at the Large Warehouse Meeting Room and Classrooms on the Sümer Campus.

Many researchers joined the conference where the 60th establishment anniversary of the Turkish National Committee of Automatic Control was celebrated.

Co-Chairmen of the TOK2018 Steering Committee were Prof. Faruk Keçeci from Abdullah Gül University and Prof. Şeniz Ertuğrul from Istanbul Technical University.

The conference continued for three days with various sessions.

Share