You are here

AGÜ Talks Söyleşileri I AGU Talks Series

Faruk Eczacıbaşı, AGÜ'de gençlik faaliyetleri organize eden Gençlik Fabrikası tarafından, kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen AGÜ Talks söyleşilerine konuşmacı olarak katıldı.

Sümer Kampüsü, Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşinin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Eczacıbaşı Grubu’nun yalnızca iş ve sanayi dünyasında öncü bir grup olmasının yanısıra aynı zamanda Türkiye’nin sanat, kültür, spor ve entelektüel kapasitesine de çok önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Daha sonra konuşmasını sunum eşliğinde yapan Faruk Eczacıbaşı, “Biz hepimiz dijital göçmeniz. Sadece biz değil, çocuklarımız ve torunlarımız da dijital göçmen ve öyle olmaya devam edecekler. Çünkü dünyanın artık yerlisi sakini yok” dedi.

Çin’in ticarette 35 yılda ABD’yi geçtiğine dikkati çeken Eczacıbaşı, şöyle devam etti: “1980 yılında Amerika'nın dünya ticareti içerisinde payı yüzde 18,5 oldu. Çin’in payı ise yüzde 1,5 oldu. Aradan 35 sene geçti Amerika'nın payı yüzde 16'ya düştü. Çin bu sürede Amerika’yı geçerek yüzde 17 oranına ulaştı."

Söyleşinin sonunda Rektör Sabuncuoğlu tarafından, Eczacıbaşı’na, kendi adına dikilen fidanın, Fidan Bağış Sertifikası verildi.

Faruk Eczacıbaşı was the guest speaker for the AGU Talks series, aimed at bringing together leading figures from culture, arts, sports, education and business with students and organized by the Youth Faculty, working for the youth.

The talk was held at the Rectorate Conference Hall on the Sümer Campus. Rector Prof. İhsan Sabuncuoğlu delivered the opening speech and said that Eczacıbaşı Holding was not only a pioneer in business and industry but also contributed greatly to art, culture, sports and intellectual capacity of Turkey.

Afterwards, Faruk Eczacıbaşı delivered his speech with a presentation."We are all digital immigrants. Not only us, but also our children and grandchildren are digital immigrants and we all will continue to be because the world does not have native residents anymore," he said.

Stressing how China left behind the USA in trade in the last 35 years, Eczacıbaşı added: "In 1980, the USA share in the global trade was 18.5 percent while China had a share of 1.5 percent. After 35 years, the USA share dropped to 16 percent. China surpassed America during this time with a share of 17 percent."

At the end of the talk, Rector Sabuncuoğlu presented Eczacıbaşı a Sapling Donation Certificate for the sapling planted in his name.

Around 300 people listened to the talk and especially students showed great interest.

Share