You are here

“Y” Kuşağının Yetkinlik Gelişimi Proje Toplantısı I The Generation Y’s Skill Development Project Meeting

AGÜ, Universum Global (İsveç), Novancia Business School (Fransa), Türk Kültür Vakfı ortaklığı ve Sabancı Üniversitesi Koordinatörlüğünde düzenlenen, Avrupa Birliği tarafından da desteklenen “Y” Kuşağının Yetkinlik Gelişimi ve Sosyal Medyada Kişisel Markalaşması Projesi tamamlandı.

Üniversite öğrencilerinin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 18-38 yaş arasındaki kişilerden oluşan Y kuşağına gerekli yetkinlikleri kazandırmayı ve öğrencilerin kendilerini sosyal medya üzerinden etkin bir şekilde ifade edebilmelerine destek olmayı hedefleyen projenin kapanış toplantısı, Sabancı Üniversitesi’nde yapıldı.

Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, toplantıdaki konuşmasında dünyada hızlı bir değişim yaşanmakta olduğunu belirerek, “Üniversite öğrencileri bu değişime açıklar. Umutsuz olmayalım kendimize güvenelim yapılacak çok şey var. Şu anki genç insan gücünden gerçekten umutluyuz” dedi.

Kendilerinin AGÜ’de normal müfredatın ötesinde bir yetkinlik programı hazırladıklarını vurgulayan Rektör Sabuncuoğlu, öğrencilere üniversitelerde ilk olarak kariyer ofislerinin kapısını çalmalarını önerdi.

The Generation Y’s Virtual Guide to Skill Development and Personal Branding in Social Media Project funded by the European Union and conducted in the coordination of Sabanci University with the partner institutions of Abdullah Gul University, Universum Global from Sweden, Novancia Business School from France and Türk Kültür Vakfı (Turkish Culture Foundation) was completed.

Its closing meeting was held at Sabancı University. The project aimed to equip Generation Y job seekers at the age of 18-38 with necessary competences and help them express themselves effectively on the social media, thus facilitate their recruitment.

Rector Prof. İhsan Sabuncuoğlu delivered a speech at the meeting and with regard to the fast changing world, he said: "University students are open to this transformation. Let's not be gloomy and trust ourselves. There is still lots to do. We are really hopeful for the current young labor force."

Rector Sabuncuoğlu stressed that AGU prepared a competence program which is beyond standard curricula and advised students to firstly knock the doors of career offices at universities.

Share