You are here

Oryantasyon Günleri I Orientation Days

AGÜ’ye bu yıl katılan öğrenciler ile uluslararası öğrenciler için hem üniversiteye hem de Kayseri’ye kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla Öğrenci Dekanlığı tarafından oryantasyon günleri düzenlendi.

Gençlik faaliyetleri yürüten Gençlik Fabrikası ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın da katkılarıyla organize edilen oryantasyon günlerinde öğrencilere üniversitenin misyonu, vizyonu, akademik ve idari birimler tanıtıldı, üniversitenin sağladığı olanaklar hakkında bilgiler verildi.

Oryantasyon günlerinde üniversiteye bu yıl katılan yeni öğrenciler ve uluslararası öğrencilerin hem birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını hem de öğretim elemanlarıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla aralarında oyunlar, grup çalışmaları, akran rehberliği gibi etkinliklerin de yer aldığı çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

Semih Yalman’dan Konferans

Gençleri hayal kurmaya teşvik etmek amacıyla kurulan dünyada tek ve ilk sosyal girişim platformu olan DreamsTalk’un kurucusu Semih Yalman da oryantasyon günleri kapsamında öğrencilere “Kimsin hikayen ne anlat” konulu konferans verdi.

Aynı zamanda AGÜ Öğretim Üyesi olan Semih Yalman, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, AGÜ’nün yeni öğrencilerine hayal kurmayı, hayal kurmanın önemini anlattı.

The Dean of Students Office organized an orientation programme for the newly admitted national and international students of AGU to facilitate their adaptation to the university and Kayseri.

The orientation days program was also organized with the contributions of the Youth Factory, which carries out youth activities, and the Department of Health, Culture and Sports and through the activities students were introduced to the mission, vision, academic and administrative offices of the university and the privileges the university offers.

During the orientation days, new national and international students got the chance to know each other and faculty members by playing games and engaged in various social activities including teamwork and peer guidance.

Semih Yalman Conference

As part of the Orientation Days activities, Semih Yalman, founder of DreamsTalk, which is the first and only social entrepreneurship platform established to encourage the youth to dream, gave the seminar "Kimsin hikayen ne anlat" (Tell us who you are and your story) to students.

Semih Yalman, also an academic at AGU, spoke with new students of AGU about the importance of dreaming at the conference held in the Rectorate Conference Hall on the Sümer Campus.

Share