You are here

Engelsiz Yaşam Çalıştayı I Barrier-free Life Workshop

Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörlüğü tarafından, Engelsiz Yaşam için Mimarlık/Erişilebilir Kampüs Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay, Sümer Kampüsü’nde Büyük Ambar Seminer Salonu ve Mimarlık Stüdyosunda gerçekleştirildi.

Çalıştaya AGÜ Mimarlık, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelliler Birimi, Altı Nokta Görme Engelliler Derneği, İşitme Engelliler Derneği ile Anadolu Sakatlar Derneği yönetim kurulu üyeleri ile çalıştay yürütücüleri katıldı.

Teorik ve pratik bir biçimde bilgi ve becerilerin paylaşıldığı çalıştayda, iş birlikleri yolları tartışıldı. Öğretim üyeleri ile öğretim elemanlarının yürütücülükleri eşliğinde toplam üç grup halinde gerçekleşen çalıştayda, çeşitli fikirler üretilip bu fikirler üzerine sunumlar yapıldı.

The Barrier-free Life Coordinatorship organized the Workshop on Architecture/Accessible Campus for a Barrier-free Life.

The workshop was held in the Warehouse Seminar Room and Architecture Studio on the Sümer Campus.

Students from the AGU Departments of Architecture, Civil and Mechanical Engineering, from the Architecture Departments of Erciyes University and Nuh Naci Yazgan University, executive members from the People With Disabilities Unit at Kayseri Metropolitan Municipality, Six Points Association of the Blind, Association for the Hearing Impaired People and Anadolu Sakatlar Derneği (Anatolia Handicap Association), and steering committee members of the workshop joined the workshop.

Theoretical and practical knowledge and skills were exchanged and new paths for collaboration were opened at the workshop. The workshop was carried out by the faculty members in three groups and groups brainstormed ideas and presented them.

Share