You are here

Yeni Orta Sınıflar ve Kentleşme I New Middle Classes and Urbanization

AGÜ’de “Anadolu’da Yeni Orta Sınıflar ve Kentleşme” konulu panel düzenlendi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen panele Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fuat Keyman, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Berrin Loğostanlı Koyuncu, Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Feyda Sayan Cengiz konuşmacı olarak katıldı.

Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Cindoğlu yaptı.

Panelde konuşan Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fuat Keyman, 15 Temmuz Darbe Girişiminin toplum ve kentler üzerindeki etkisini anlattı.

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Berrin Loğostanlı Koyuncu da kentleşmeyi ve kentleşme konusundaki Türkiye’deki iyi örnekleri anlattı.

Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Feyda Sayan Cengiz ise konuşmasında türban ve başörtüsünün iş yaşamındaki durumunu analiz etti.

Panele AGÜ’den akademisyenler, öğrenciler ve idari personel katıldı.

The panel "New Middle Classes and Urbanization in Anatolia" was held at AGU.

Organized by the School of Humanities and Social Sciences, the panel hosted as speakers Prof. Fuat Keyman from Sabancı University, Prof. Berrin Loğostanlı Koyuncu from Hacettepe University and Asst. Prof. Feyda Sayan Cengiz from Bilgi University.

Prof. Dilek Cindoğlu, Dean of the AGU School of Humanities and Social Sciences, moderated the panel held at the Rectorate Conference Hall on the Sümer Campus.

In the panel, Prof. Fuat Keyman, Sabancı University, talked about effects of the July 15 Coup Attempt on the society and cities.

Prof. Berrin Loğostanlı Koyuncu, Hacettepe University, talked about urbanization and best examples thereof in Turkey.

Asst. Prof. Feyda Sayan Cengiz, Bilgi University, conveyed her analysis of the situation of hijab and headscarf in business life.

AGU academics, students and administrative staff joined the panel.

Share