You are here

TÜBİTAK'tan 1001 Proje Desteği I TUBITAK 1001 Project Support

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Öğretim Üyeleri, TÜBİTAK’tan proje desteği aldı.

TÜBİTAK 1001 proje desteği, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Durandurdu, Doç. Dr. Evren Mutlugün, ve Yrd. Doç. Dr. Erkin Aydın’a verildi.

TÜBİTAK’ın 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemek amacıyla uygulanıyor.

Öteyandan, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Görevlisi Yağmur Kiraz da, TÜBİTAK’ın doktora öğrencileri için açtığı 2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs Programı’ndan ABD, New York, Stony Brook Üniversitesi’nde 1 yıllık araştırma yapmak için burs kazandı.

Doktora çalışmalarını AGÜ Kanser Genetiği Laboratuvarı’nda Prof. Dr. Yusuf Baran’ın danışmanlığında sürdürmekte olan Kiraz, TÜBİTAK’tan kazandığı burs ile tez çalışmalarının bir bölümünü 1 yıl süre ile ABD’de gerçekleştirecek.

Kiraz, Akut Lenfoblastik Lösemi’de Biyoaktif Sfingolipidlerin roller üzerine çalışmalar yapacak.

Abdullah Gül University (AGU) faculty members have received project support from TÜBİTAK.

The TÜBİTAK 1001 project support was awarded to faculty members Prof. Murat Durandurdu, Assoc. Prof. Evren Mutlugün and Asst. Prof. Erkin Aydın.

The 1001 - Funding Programme for the Scientific and Technological Research Projects of TÜBİTAK aims to support research in Turkey for generating new information, interpreting scientific findings, or solving technological problems on a scientific basis.

Also Yağmur Kiraz, research assistant for Molecular Biology and Genetics at Abdullah Gül University (AGU) School of Life and Natural Sciences, has been awarded a scholarship to do research at Stony Brook University, New York, USA for 1 year within the scope of the 2214-A International Research Grant Program opened by TÜBİTAK for doctoral students.

Kiraz, continuing her doctoral studies at the AGU Cancer Genetics Labs under the supervision of Prof. Yusuf Baran, will carry out some research for her dissertation in the USA for a period of 1 year thanks to the TÜBİTAK scholarship.

Kiraz will research the roles of Bioactive Sphingolipids in Acute Lymphoblastic Leukemia.

Share