You are here

Araştırma Görevlileri Buluşması I Meeting of AGU Research Assistants

YÖK’ün Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında çeşitli üniversitelerde lisansüstü eğitim gören Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) Araştırma Görevlileri, “Araştırma Görevlileri Buluşması” adlı toplantıyla biraraya geldi.

AGÜ’ye mensup tüm araştırma görevlileri ile AGÜ’nün araştırma görevlilerinden bugüne ve geleceğe dair beklentilerini paylaşmak, araştırma görevlilerinin yaşadığı problemleri tespit etmek ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla düzenlenen Araştırma Görevlileri Buluşması, Sümer Kampüsü’nde yapıldı.

Çok sayıda araştırma görevlisinin hazır bulunduğu ve Rektörlük konferans salonunda yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Alan, Prof. Dr. Yusuf Baran, dekanlar, bölüm başkanları da katıldı.

Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında araştırma görevlilerine AGÜ’nün misyonunu, vizyonunu ve AGÜ’deki gelişmeleri anlattı.

AGÜ’nün büyük hedeflerinin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sabuncuoğlu, bu hedefleri hep birlikte başaracaklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Baran ise konuşmasında araştırma görevlilerine nitelikli akademik kadrosu ve araştırma faaliyetleri gibi konularda bilgiler verdi.

Toplantıda, Tanıtım Koordinatörü Doç. Dr. Niğmet Uzal “Yeni Nesil Bir Üniversite”, Yrd. Doç. Dr. Elif Bengü de “Geleceğin Akademisyenliğine Doğru” konulu sunum yaptı.
Soru-cevap şeklinde devam eden toplantıdan sonra ise araştırma görevlileri için kampüs gezisi düzenlendi.

Araştırma Görevlileri Buluşması, Sümer Kampüsü ve kampüs içindeki Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Müze ve Kütüphanesi’nin gezilmesinin ardından sona erdi.

Abdullah Gül University (AGU) Research Assistants who have been pursuing graduate studies at various universities within the YÖK's Academic Training Program came together at the "Meeting of Research Assistants."

Both research assistants working at AGU and those currently affiliated with AGU or to be affiliated in the future gathered together for a meeting which was organized to listen to their expectations, to identify problems and to discuss possible solutions.

Rector Prof. İhsan Sabuncuoğlu, Vice Rectors Prof. İrfan Alan and Prof. Yusuf Baran, deans and department heads also joined the meeting.

On the one hand, Rector Prof. İhsan Sabuncuoğlu talked about the AGU mission and vision and the developments at AGU in his speech for the research assistants.

Vice Rector Prof. Yusuf Baran, on the other hand, informed the research assistants about qualified academic staff and research activities in his speech.

In the meeting, the Promotion Coordinator Assoc. Prof. Niğmet Uzal and Asst. Prof. Elif Bengü gave presentations entitled "A New Generation University" and "On the Way of Becoming Academics", respectively.

The meeting continued with a question and answer session and at the end, research assistants took a tour of the campus.

They visited the Sümer Campus buildings and The Abdullah Gül Presidential Museum and Library situated on the campus.

Share