You are here

AGÜ İlk 2'de I AGU Ranked 2nd

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 yılı raporu yayınlandı.

Rapora göre, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) en yüksek memnuniyet oranına sahip devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 2’de tüm üniversiteler sıralamasında ise ilk 5’te yer aldı.

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan çalışmaya, 164 üniversiteden, tüm sınıf düzeyinde 13 bin 694 öğrenci katıldı. Çalışmada üniversiteler, öğrenme deneyimi, kampüs ve kampüs yaşamı, akademik destek, öğrenme imkanı, kişisel gelişime olan katkısı gibi birçok konuda değerlendirildi.

Sıralamada üniversitelere A+, A, B, C, D ve FF gibi notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler A+, en düşük olanlar ise FF aldı. Araştırma 164 üniversiteden 22'sinin ‘A+’, seviyesinde öğrencilerinin beklentilerini üst düzeyde karşılayabildiğini gösterdi.

Bu yıl devlet üniversiteleri arasında ilk 2’ye, tüm üniversiteler sıralamasında ise ilk 5’e yükselen AGÜ geçen yıl ise devlet üniversiteleri arasında ilk 3, tüm üniversiteler arasında ise ilk 7’ye girmişti.

In the 2017 National Student Satisfaction Survey (TÜMA) results, Abdullah Gül University (AGU) ranked 2nd among state universities and 5th among all universities.

164 students from 13 universities in all years of study joined the survey conducted by Prof. Engin Karadağ and Prof. Cemil Yücel. In the survey, universities were evaluated across learning experience, campus and campus life, academic support, learning opportunities, personal development and more.

The survey results showed that 22 universities out of 164 were able to meet student expectations well.

AGU rose to the 2nd place among state universities and 5th among all universities in the ranking this year compared to last year when AGU ranked 3rd among state ones and 7th among all.

Share