You are here

AGÜ Talks Söyleşileri Devam Ediyor | AGU Talks Series

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) Nanoteknoloji ve Endüstriyel Uygulamaları” konulu konferans düzenlendi. Gençlik faaliyetleri yürüten AGÜ Gençlik Fabrikası’nın AGÜ Talks söyleşileri kapsamında düzenlenen konferansı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji ve Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi Başkanı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik profesörü Prof. Dr. Ekmel Özbay verdi.

Prof. Dr. Ekmel Özbay, Sümer Kampüsü Salonundaki konferansta, nanoteknolojinin bugünün ve geleceğin teknolojisi olduğunu belirterek, bu teknolojinin kullanım alanlarını anlattı.

Yaratıcılık ve innovasyonun önemli olduğunu ve bu noktaya gelebilmek için günümüzde çok iyi matematik fizik bilmek gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özbay, artık klasik mekanik yerine kuantum mekaniğinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Özbay, “Elimizdeki malzemeyi daha yapmak istiyorsak, daha hızlı, daha fonksiyonel yapmak istiyorsak, bunu anlamak, çözmek için çok iyi matematik çok iyi fizik bilmemiz lazım. Bunların uygulaması olan mekaniği de kuantum mekaniğini de çok iyi bilmeniz lazım ki, yaratıcılık, innovasyon noktasına gelebilelim” dedi.

Dünya genelinde nanoteknolojiye büyük yatırımlar yapılmakta olduğuna dikkati çeken Özbay, en çok yatırım yapan ülkeleri ve markaları anlattı.

Özbay, “Dünyada yarım trilyon dolarlık bir nanoteknoloji pazarı var. Bunun büyüyerek devam etmesi bekleniyor. Hala büyüyen bir teknoloji. Dünyada nanoteknolojiye yapılan yatırım artarak devam ediyor. Nanoteknoloji ve Endüstriyel Uygulamalarını savunma sanayi, tıp, elektronik, biyoteknoloji ve kozmetik alanlarında görmek mümkün” diye konuştu.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da konferansta yaptığı konuşmasında, verdiği konferans nedeniyle Özbay’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AGÜ Talks söyleşileri kapsamında alanında iz bırakan, öncü insanları konuk ettiklerini anımsatarak, Özbay’ın da kendi alanında örnek bir mühendis olarak hem Türkiye’de hem de Dünya’da önemli bir isim olduğunu söyledi.

Konferansa çok sayıda öğrenci ve akademisyen ve davetli katıldı. Ticaret Odası Başkan Vekili Celal Hasnalçacı da konferansa katılan davetliler arasındaydı.

Abdullah Gül University (AGU) held a seminar entitled "Nanotechnology and Industrial Applications." Prof. Ekmel Özbay, Director at the Nanotechnology and Space Technologies Research Centers at İhsan Doğramacı Bilkent University, gave the seminar held within the scope of AGU Talks Series of the AGU Youth Factory, which is conducting youth activities.

Prof. Ekmel Özbay said that nanotechnology is the technology of today and future and talked about areas of usage for this technology during the seminar in the Sümer Campus Hall.

Prof. Özbay said that creativity and innovation are very important and it is necessary to know mathematics and physics very well in our day. He added that rather than classical mechanics, knowledge of quantum mechanics is a requirement.

Özbay said: "If we want to make materials at hand faster and more efficient, we need to know mathematics and physics very well in order to understand and solve how to do that. We also must know quantum mechanics for its applications so that we can arrive at creativity and innovation."

Highlighting that great investments have been made in nanotechnology around the world, Özbay listed countries and brands investing the most.

Özbay added: "There is a half-trillion dollars nanotechnology market in the world. It is expected that this will gradually grow. It is still a developing technology. Investment in nanotechnology around the world continues to increase. It is possible to see nanotechnology and industrial applications in defense industry, medicine, electronics, biotechnology and cosmetics."

Abdullah Gül University (AGU) Rector İhsan Sabuncuoğlu also spoke at the seminar and thanked Özbay for his talk.

Prof. Sabuncuoğlu reminded that they host guests who have made their marks and are pioneers and added that Mr. Özbay is also an exemplary engineer known in Turkey and the World.

Many students, academics, invitees joined the conference. Chamber of Commerce Acting President Celal Hasnalçacı was also among the invitees.

Share