AGÜ’den Uluslararası Bir Başarı Daha I AGU's New International Success

AGÜ, saygın Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in, Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralamasında ilk kez yer aldı.

For the first time this year, AGU was included in the QS university rankings for the Emerging Europe and Central Asia.

Tags: 

Ar-Ge Mühendisi Olarak İş Hayatında I Started His Career as R&D Engineer

AGÜ Makine Mühendisliği'nin ilk mezunlarından Alper Çeşmeliler, elektrik motoru sektöründeki ELK Motor A.Ş.’de Ar-Ge Mühendisi olarak çalışıyor.

Alper Çeşmeliler, one of the first graduates of the AGU Mechanical Engineering, is now an R&D Engineer at ELK Motor which manufactures electrical engines.

Tags: 

AGÜ, Akademik Performansta 2. Sırada I AGU Ranks 2nd in Academic Performance

AGÜ, URAP Araştırma Laboratuvarı'nın üniversitelerin akademik performans listesinde, 2000'den sonra kurulan üniversiteler içinde bu yıl da 2. oldu.

In the list of the URAP Research Laboratory showing universities' academic performance, AGU kept its 2nd place among the universities established after 2000.

Tags: 

Özbekistan İnşaat Bakanlığı Heyeti’nden Ziyaret I Visit by Uzbek Ministry of Construction Delegation

Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı Birinci Yardımcısı Şerzod Khidoyatov, bakanlık heyeti ile Abdullah Gül Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Sherzod Khidoyatov, First Deputy Minister of Construction of the Republic of Uzbekistan, paid a visit to Abdullah Gül University with a ministry delegation.

AGÜ, 4. Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’na Katıldı I AGU Joined 4th European Vocational Skills Week

AGÜ, Avrupa Komisyonu tarafından mesleki eğitim ve öğretimin önemi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Mesleki Beceriler Haftası'nda yer aldı.

AGU was part of the Vocational Skills Week organized by the European Commission with the purpose of raising awareness about vocational education and training.

Tags: 

AGÜ'de Sürdürülebilirlik Paneli I Sustainability Panel at AGU

Sürdürülebilirlik konulu panelde, Kayseri’de iş hayatında, kentlerde ve sanayideki sürdürülebilirlik kavramları ele alındı, konuşmacılar deneyimlerini paylaştı.

The Sustainability Panel organized at AGU shed light on sustainability concepts in Kayseri business, city and industry with speaker experiences.

Tags: 

Sosyal Girişimcilik Eğitimi I Social Entrepreneurship Training

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi’nde sosyal girişimcilik eğitimi düzenlendi.

Social entrepreneurship training was held at Abdullah Gül University, Kayseri within the Social Entrepreneurship Network in Turkey project.

Tags: 

Farklı Bir Sistem, AGÜ Dil Okulu I A Different System with AGU SL

Dil Okulu’nun yabancı okutmanlarından David Ayliffe ve Anna Ayliffe, AGÜ Dil Okulu’nun diğer dil okullarından farklı yanlarını anlattı.

David and Anna Ayliffe, foreign instructors of the School of Languages, talked about the differences of AGU's School of Languages from its counterparts.

Tags: