AGÜ-GSI Ortaklığı I AGU Partners with The Global Solutions Initiative

AGÜ, GSI - Küresel Çözümler Girişimi arasında ilk etapta iki yıl geçerliliği olacak bir anlaşma imzalandı.

AGU has signed a Memorandum of Understanding with the GSI, which will be in force for an initial period of two years.

Tags: 

Mezun Oldu, İngiltere’de İşe Yerleşti I Graduated & Now Works in the UK

Bilgisayar Mühendisliği bu yıl mezun olan Halil Bilgin, İngiltere’de faaliyet gösteren finansal teknoloji şirketi Revolut’ta çalışmaya başladı.

Halil Bilgin graduated from the Computer Engineering this year and started working at Revolut, a financial technology company based in the UK.

Tags: 

AGÜ’de Öğrenci Buluşmaları I AGU Student Meetups

Söyleşi havasındaki toplantıda Rektör Sabuncuoğlu, AGÜ’nün değerlerini üniversitenin yeni öğrencilerine anlattı.

In the manner of a talk, Rector İhsan Sabuncuoğlu spoke about AGU's values with the university's new students.

Tags: 

Uluslararasılaşma Çalıştayı I Internationalization Workshop

Uluslararası Ofis tarafından başlatılan Uluslararasılaşma Çalıştayı’nın 3’ncüsü gerçekleştirildi.

The Internationalization Workshop initiated by the International Office was held for the 3rd time.

Tags: 

“Umut Yolu Projesi” I Supporting Refugee with "Path of Hopes" Project

Proje ile ortaöğretim düzeyindeki mültecilerin ve Türk gençlerin kişisel ve mesleki kapasiteleri güçlendirildi.

The project "Path of Hopes" strengthened personal and professional capacities of refugee and Turkish youth at secondary school level.

Tags: 

4. Kayseri Bilim Şenliği I The 4h Kayseri Science Fair

Bilim Şenliği’nde stant açan AGÜ, öğrencilere çeşitli projeler ve bilimsel deneyler sundu.

AGU set up a booth at the fair and demonstrated various projects and scientific experiments to students.

Tags: 

AGÜ'de Güz Fest I AGU's Fall Fest

Festivalde kulüp tanıtımları, atölyeler, konserler ve spor turnuvaları gibi çeşitli etkinliklere yer verildi.

The festival featured various activities from club promotions and workshops to concerts, DJ performances and various sports games.

Tags: 

Hayallere Bir Kala I Within an Inch of Dreams

Güzel anılara tanıklık eden üniversite yılları bazılarımız için yeni başlıyor. Hepimizin farklı hedefleri ve hayalleri var.

For some, university years for fond memories have just begun. Everyone has their own targets and dreams.

Tags: