Rennes İşletme Yüksekokulu ile İş Birliği I Cooperation with Rennes School of Business

Yapılan anlaşmaya göre AGÜ’de 3 yıl eğitim gören öğrenciler, Rennes İşletme Yüksekokulu’nda yüksek lisans yapabilecek.

According to the agreement, students after a 3-year study at AGU will be able to start a master's degree at Rennes School of Business.

Tags: 

DHMİ’de Hava Trafik Kontrolörü Oldu I He Became an Air Traffic Controller at DHMI

Endüstri Mühendisliği Mezunu Ramis Akın Korkmaz, DHMİ’de Hava Trafik Kontrolörü Oldu

Ramis Akın Korkmaz, an Industrial Engineering Graduate, Became an Air Traffic Controller at DHMI

Tags: 

Connect for Creativity Projesi I Connect for Creativity Project

Proje ile kültürel etkileşim ve iletişimin güçlendirilmesi ile toplumların birbirini daha iyi tanıması ve anlaması hedefleniyor.

Through the project, it is aimed that cultural interaction will be strengthened, societies will know and understand each other better.

Tags: 

Mezunlar Bitirme Projelerini Sergiledi I Graduates Exhibited Capstone Projects

Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında yaklaşık 60 lisans bitirme projesi tanıtıldı.

In the publicity meeting held at the Rectorate Conference Hall, 60 capstone projects were introduced from different departments.

Tags: 

Deneysel Ekonomi Laboratuvarı I Experimental Economics Laboratory

Abdullah Gül Üniversitesi’nde Türkiye’de az sayıdaki laboratuvarlardan biri olan Deneysel Ekonomi Laboratuvarı kuruldu.

An Experimental Economics Laboratory, one of the few such labs in Turkey, was established at AGU.

Tags: 

Dr. Lloyd’tan Uluslararası Yayın I Dr. Lloyd’s International Publication

Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke Lloyd’un derlediği kitap, Transnational Press London tarafından basıldı.

Book edited by Dr. Lloyd, faculty member at the Humanities and Social Sciences, was published by Transnational Press London.

Tags: 

AGÜ’lü Öğrencilerden Birincilik I AGU Students' Championship

Rover AGÜ takımı “Türkiye Solar Rover” yarışmasında raporlama ve yarışma hızı gibi birçok farklı kategoride birinci oldu.

The team Rover AGU came first at various categories including reporting and speed at "Türkiye Solar Rover" competition.

Tags: 

Sanayi Odaklı Öğrenci Projeleri Fuarı I Industry-Based Student Projects Fair

Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından İkinci Sanayi Odaklı Öğrenci Projeleri Fuarı düzenlendi.

The Industrial Engineering department organized the second edition of the Industry-Based Student Projects Fair.

Tags: 

Pages