Yaşam Bilimleri Kongresi'nin 4'ncüsü Yapıldı I Life Sciences Congress Organized 4th Time

Bu yıl 4’ncüsü organize edilen kongrede, çok sayıda şehirden, çeşitli üniversitelerden biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyomühendislik, kimya ve mühendislik bilimlerinden yaklaşık 300 katılımcı yer aldı.

Around 300 people working in biology, genetics, bioengineering, medicine, pharmacy, chemistry and engineering and based in various universities joined the congress organized for the 4th time this year.

Tags: 

Kuveyt’te Planlama Mühendisi Oldu I He Works as a Planning Engineer at Kuwait

İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarından İsmail Berat Farız, mezuniyetinden kısa bir süre sonra Limak İnşaat’ın Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal-2 projesinde planlama mühendisi olarak işe başladı.

İsmail Berat Farız, one of the graduates of the Civil Engineering, started his career as a planning engineer within a short span of time after his graduation at the Terminal-2 project for Kuwait International Airport carried out by Limak Holding.

Tags: 

Rektör Sabuncuoğlu’ndan Kolejlerde Seminer I Rector Sabuncuoğlu Delivers Seminars at Highschools

Rektör Sabuncuoğlu, dünyadaki teknolojik gelişmeler, iş ve sanayi dünyası, üniversite, meslek seçimi konularında seminer verdi.

Rector Sabuncuoğlu gave seminars to students about technological developments, business & industry worlds, university and career choices.

Tags: 

AGÜ’den İki Uluslararası Konferans I Two International Conferences by AGU

Prof. Dr. Keçeci, AGÜ’nün uluslararası tanınırlığını arttıran konferansların gelecek yıllarda devam edeceğini bildirdi.

Prof. Keçeci said similar conferences would be organized in the following years as they increase international recognition of AGU.

Tags: 

Avrasya Yükseköğretim Zirvesi 2019 I Eurasia Higher Education Summit 2019

AGÜ, dünyanın en büyük 3. yüksek öğrenim zirvesi olan EURIE 2019'daki standında katılımcıları ağırladı.

AGU hosted the participants at the stand of EURIE 2019, the world's 3rd highest education summit.

Tags: 

AGÜ'de Yemen Günü Etkinliği I The Yemeni Day Event at AGU

Etkinlikte Yemenli öğrenciler, Türk ve diğer uluslararası öğrencilere kültürlerini ve ülkelerini tanıttı.

Yemeni students presented their culture and country to the Turkish and international students at the event.

Tags: 

Minik Bilim Kahramanları Fuarı I A Fair for Little Science Heroes

6-10 yaş arası minik bilim kahramanlarının projelerini sergileyeceği fuar, Sümer Kampüsü Sergi Alanı’nda gerçekleştirilecek.

There will be a fair at the Exhibition Hall where little science heroes between the ages of 6 to 10 will showcase their projects.

Tags: 

AGÜ, SWE Üyesi Oldu I AGU Becomes a SWE Member

AGÜ, Society of Women Engineers derneğine kabul edilen Avrupa'daki 3. üniversite oldu.

AGU has become the third university in Europe to be a Society of Women Engineers (SWE) member.

Tags: