AGÜ’nün Büyük Başarısı I Great Success of AGU

Abdullah Gül Üniversitesi, URAP Araştırma Laboratuvarı’nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesine göre, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde 2. sırada yer aldı.

In the list of the URAP Research Laboratory showing universities' academic performance, Abdullah Gül University was placed 2nd among the universities established after 2000.

Tags: 

AGÜ Talks Söyleşileri I AGU Talks Series

Faruk Eczacıbaşı, Gençlik Fabrikası tarafından, kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen AGÜ Talks söyleşilerine konuşmacı olarak katıldı.

Faruk Eczacıbaşı was the guest speaker for the AGU Talks series, aimed at bringing together leading figures from culture, arts, sports, education and business with students and organized by the Youth Faculty.

Tags: 

AGÜ, Magna Charta Gözlemcilik Konseyi Üyesi Oldu I AGU Becomes a Signatory to the Magna Charta Universitatum

Abdullah Gül Üniversitesi, dünyadaki en seçkin üniversitelerin yer aldığı Magna Charta Gözlemcilik Konseyi'ne üye seçildi.

AGU has become a member of the Magna Charta Observatory composed of the most select universities around the world.

Tags: 

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı I Local Conference of Turkish National Committee of Automatic Control

AGÜ’de yapılan Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı’nda birçok konuda bildiriler sunuldu.

At the Local Conference of the Turkish National Committee of Automatic Control, held at AGU, papers were presented on many topics .

Tags: 

“Y” Kuşağının Yetkinlik Gelişimi Proje Toplantısı I The Generation Y’s Skill Development Project Meeting

Rektör Prof. Sabuncuoğlu, öğrencilere üniversitelerde ilk olarak kariyer ofislerinin kapısını çalmalarını önerdi.

Rector Prof. Sabuncuoğlu advised students to firstly knock the doors of career offices at universities.

Tags: 

Dr. Öğretim Üyesi Erşan’dan Önemli Çalışma I Important Research by Dr. Erşan

İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Çağatay Erşan, kendini onaran beton çalışmasına imza attı.

Civil Engineering faculty member Dr. Yusuf Çağatay Erşan created self-healing concrete by adding bacteria into the concrete.

Tags: 

3. Kayseri Bilim Şenliği I The 3rd Kayseri Science Fair

Kayseri Bilim Merkezi’nde düzenlenen ve üç gün süren şenlikte Mühendislik, Mimarlık ve Moleküler Biyoloji bölümleri stant açtı.

AGU's Engineering, Architecture and Molecular Biology departments set up a booth at the fair held at the Kayseri Science Center for 3 days.

Tags: 

Kamu İhale Kurumu’ndan Eğitim I Training by Public Procurement Authority

AGÜ ev sahipliğinde, Kayseri’deki kamu kurum ve kuruluşların ihale birimi görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Training session at AGU for public procurement personnel of public agencies and institutes based in Kayseri.

Tags: