AGÜ Talks Söyleşileri I AGU Talks Series

Gençlik Faaliyetleri yürüten Gençlik Fabrikası'nın organize ettiği AGÜ Talks’a bu kez Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı Başkan Vekili Hamdi Akın konuşmacı olarak katıldı.

In its new edition, the AGU Talks, organized by the Youth Factory carrying out youth activities, hosted Hamdi Akın, the Chairman of the Board of Directors of Akfen Holding and the Vice President of the Abdullah Gül University Support Foundation.

Tags: 

Kariyer Mutfağı I Career Kitchen

Bu yıl ilk kez mezun verecek olan AGÜ, "Kariyer Mutfağı Firmalarla Buluşma” etkinliği ile mezun olacak öğrencilerini firmalarla buluşturarak, onların hem iş bulabilme hem de staj için firma bulabilmelerine imkan sağladı.

Abdullah Gül University will have its first graduates this year and offered its graduating students the opportunity to find jobs and internships by bringing companies to them at "Career Kitchen, Meeting with Companies".

Tags: 

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş’ye Ziyaret I Visit to Kayseri Sugar Factory Co.

AGÜ Öğretim Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş’yi ziyaret ederek, fabrikanın Ar-Ge Merkezi’nde ve tesislerinde incelemelerde bulundu.

AGU faculty members paid a visit to the Kayseri Sugar Factory Co. and examined the R&D Center of the factory and its other facilities.

Tags: 

AGÜ-Boytaş Mobilya A.Ş. İşbirliği I AGU-Boytaş Furniture Co. Collaboration

Abdullah Gül Üniversitesi, Boytaş Mobilya A.Ş. ile Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanında ortak faaliyetler ve projeler yürütmek üzere işbirliği protokolü imzaladı.

Abdullah Gül University and Boytaş Furniture Co. signed a cooperation protocol to carry out joint activities and projects concerning R&D, innovation and entrepreneurship.

Tags: 

AGÜ Öğrencisinden A Sınıfı Yayın I A Level Publication by AGU Student

Makina Mühendisliği öğrencisi İbrahim Burkay Tuğluca’nın makalesi, önemli bilimsel yayınlardan “Materials Science and Engineering A” dergisinde yayınlandı.

İbrahim Burkay Tuğluca, 3rd year student at the Mechanical Engineering, published an article at one of the top-tier scientific publications, "Materials Science and Engineering A".

Tags: 

İnşaat Mühendisliği’nden Uygulamalı Eğitim I Civil Engineering Gives Hands-on Training

İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından, lise öğrencilerini meslek hakkında bilgilendirmek için “Mesleği Keşfet Geleceği İnşa Et” adlı atölye çalışması düzenlendi.

The Civil Engineering Department organized the workshop "Discover the Profession, Build the Future" to inform high school students about the Civil Engineering profession.

Tags: 

Doktora Öğrencisine Araştırma Ödülü I AGU Doctoral Student Receives Research Award

Türkiye Kimyagerler Derneği tarafından doktora öğrencilerine yönelik verilen “Araştırma Teşvik Ödülü”nü bu yıl AGÜ doktora öğrencisi Mehmet Özdemir aldı.

Mehmet Özdemir, doctoral student of AGU, received the "Research Incentive Award" of the Turkish Association of Chemists given to doctoral students.

Tags: 

1. Kayseri Elektrik-Elektronik Günü I 1st Kayseri Electrical and Electronics Day

AGÜ’de bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Kayseri Elektrik-Elektronik Günü, Erciyes ve Nuh Naci Yazgan Üniversiteleri öğrenci temsilciliklerince ortaklaşa düzenlendi.

The 1st edition of the Kayseri Electrical and Electronics Day was held at AGU and organized collaboratively by student clubs of Erciyes and Nuh Naci Yazgan universities.

Tags: