Uygulamalı Eğitim I Hands-on Course

İnşaat Mühendisliği öğrencilerine ulaşım alanına yönelik bazı dersler Kayseri Ulaşım A.Ş’de veriliyor.

Civil engineering students of AGU take some courses on transportation at Kayseri Transportation Inc.

Tags: 

Kerpiç Atölyesi I Adobe Workshop

Mimarlık Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, gerçekleştirdikleri Kerpiç Atölyesinde ve çalıştayda kerpiç tuğlalar üretti.

Second-year students of the AGU Architecture Department made bricks out of adobe at the Workshop.

Tags: 

KAYSO Başkanı'ndan Konferans I Conference by President of KAYSO

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, öğrencilere “Üniversite-sanayi işbirliği” konulu konferans verdi.

Mehmet Büyüksimitci, President of the Kayseri Chamber of Industry, gave a conference "The University-Industry Cooperation".

Tags: 

Üniversiteler Birliği Konferansı I Association of Universities Conference

Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Uluslararası Üniversiteler Birliği 2017 Konferansı’na konuşmacı olarak katıldı.

Rector Prof. İhsan Sabuncuoğlu joined the International Association of Universities 2017 Conference as a speaker.

Tags: 

Yükseköğretim Konferansı I Higher Education Conference

Antalya’da düzenlenen konferansta Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu "AGÜ Deneyimi" konulu sunum yaptı.

Rector Prof. İhsan Sabuncuoğlu joined the conference in Antalya and presented "AGU Experience".

Tags: 

İhtiyaç Haritası Zirvesi I The Map of Needs Summit

AGÜ Idea Camp Kulübü öğrencileri İstanbul'da düzenlenen İhtiyaç Haritası Zirvesi'ne katıldı.

Students of the Abdullah Gül University Idea Camp Club joined The Maps of Needs Summit in İstanbul.

Tags: 

Erasmus+ Toplantısı I Meeting on Erasmus+

AB Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı ve Gençlik Fabrikası tarafından düzenlenen toplantı AGÜ'de yapıldı.

The Info Day was held in AGU and organized jointly by the EU Ministry, Turkish National Agency and Youth Factory.

Tags: 

Talas Çalıştayı I Talas Workshop

Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “Talas’ı Yeniden Deneyimlemek ve Haritalamak" çalıştayı düzenlendi.

The workshop "Re-Experiencing & Re-Discovering Talas" organized by the School of Architecture of Abdullah Gül University.

Tags: