3. Nesil Üniversite Tasarımı I Design of 3rd Generation Universities

3. Nesil Üniversite Tasarımı Bilgilendirme Toplantısı (Yüksek Öğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı), Kayseri Radisson Blu Oteli’nde çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

The Information Meeting on the Design of 3rd General Universities (Designing the System and Process of the Socio-Technical University Higher Education Model) was held at Kayseri Radisson Blu Hotel with the participation of many invitees.

Tags: 

Kayseri Ulaşım A.Ş. ile İş Birliği I Cooperation with Kayseri Transportation Inc.

Abdullah Gül Üniversitesi ile Kayseri Ulaşım A.Ş. arasında, İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans eğitiminde uygulanmak üzere “Ulaşım” alanına yönelik yenilikçi dersler geliştirilmesi konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Abdullah Gül University and Kayseri Transportation Inc. signed a cooperation protocol to design innovative courses on "Transportation" to be offered in the Civil Engineering undergraduate program.

Tags: 

Prof. Dr. Baran’a Ödül I Prof. Dr. Baran Awarded

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Baran, Eczacılık Akademisi’nin 2017 Yılı Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Vice Rector Prof. Yusuf Baran, responsible for the research and development at AGU, was awarded the 2017 Incentive Award of the Pharmacy Academy.

Tags: 

Oryantasyon Günleri I Orientation Days

AGÜ’ye bu yıl katılan öğrenciler için üniversiteye ve Kayseri’ye adapte olmalarını sağlamak amacıyla Öğrenci Dekanlığı tarafından oryantasyon günleri düzenlendi.

The Dean of Students Office organized an orientation programme for the newly admitted students of AGU to facilitate their adaptation to the university and Kayseri.

Tags: 

Engelsiz Yaşam Çalıştayı I Barrier-free Life Workshop

Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörlüğü tarafından, Engelsiz Yaşam için Mimarlık/Erişilebilir Kampüs Çalıştayı düzenlendi.

The Barrier-free Life Coordinatorship organized the Workshop on Architecture/Accessible Campus for a Barrier-free Life on the Sümer Campus.

Tags: 

Asya Yükseköğretim Zirvesi I Asia Higher Education Summit

Asya Yükseköğretim Zirvesi bu yıl Singapur’da yükseköğretim dünyasından 250’den fazla akademisyenin katılımıyla yapıldı.

This year the Asia Higher Education Summit was held in Singapore and attracted more than 250 academics from the world of higher education.

Tags: 

Kariyer Danışmanlığı Eğitimi I Career Counseling Training

Eğitim, öğrencilerin iş dünyasından profesyonellerle sistemli bir şekilde iletişim içinde olmalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi.

The training was organized by the Career Office to encourage students to do career planning and be in regular contact with professionals of business life.

Tags: 

Yeni Orta Sınıflar ve Kentleşme I New Middle Classes and Urbanization

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin organizasyonuyla “Anadolu’da Yeni Orta Sınıflar ve Kentleşme” konulu panel düzenlendi.

The panel "New Middle Classes and Urbanization in Anatolia" was organized
by the School of Humanities and Social Sciences.

Tags: