Editör | Editor

Bu sayıdan itibaren, AGU NEWS'u iki dilde, İngilizce ve Türkçe olarak göreceksiniz. AGÜ'deki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Therefore, I can proudly announce that starting with this issue, AGUNEWS will be bilingual, English and Turkish. We will continue to update you about the happenings in AGU.

Tags: 

Club Fest 2017

AGÜ Kulüp Festivali'nde (Club Fest 2017) konserler, dans gösterileri, sahne şovları ve çeşitli yarışmalar gibi gençlere yönelik bir çok etkinlik gerçekleştirildi.

The Club Fest 2017 was held at Abdullah Gül University. At the festival, lots of activities for the youth such as dance performances, stage shows and various competitions were held.

Tags: 

KİGDER ile İşbirliği Protokolü | AGU-KİGDER Cooperation

Abdullah Gül Üniversitesi ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) arasında Mentörlük (Kariyer Danışmanlığı) İşbirliği Protokolü imzalandı.

Abdullah Gül University (AGU) and the Association for Developing Women Collaboration (KİGDER) signed a Mentorship (Career Consultancy) Cooperation Protocol.

Tags: 

Lise Öğrencilerine Hayal Konferansı | Dream Seminars by AGU

Sosyal girişim platformu DreamsTalk’un kurucusu Semih Yalman, AGÜ'de Kayseri'deki liselerin idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine “Hayal” konulu konferanslar verdi.

Semih Yalman, founder of DreamsTalk, gave a seminar on "Dream" to high school students, administrators and teachers at Abdullah Gül University (AGU).

Tags: 

AGÜ Talks Söyleşileri Devam Ediyor | AGU Talks Series

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekmel Özbay, Gençlik Fabrikası’nın AGÜ Talks söyleşilerine konuşmacı olarak katıldı.

AGU held a seminar entitled "Nanotechnology and Industrial Applications." Prof. Ekmel Özbay, gave the seminar held within the scope of AGU Talks Series of the AGU Youth Factory.

Tags: 

LÖSEV'den AGÜ'de Konferans | "Yaşama Sarılan Eller" Conference at AGU

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kurucu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Idea Camp Kulübü'nün davetlisi olarak AGÜ'de, "Yaşama Sarılan Eller” konulu konferans verdi.

The Abdullah Gül University (AGU) Idea Camp Club organized a conference entitled "Yaşama Sarılan Eller" (Hands Clinging to Life) with the participation of Dr. Üstün Ezer.

Tags: 

YÖK Araştırma Üniversiteleri Programı | Research Universities Program of YÖK

Abdullah Gül Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Araştırma Üniversiteleri Programı’na aday gösterilen 25 üniversite arasında yer aldı.

Abdullah Gül University (AGU) was placed among the 25 universities nominated for the Research Universities Program of the Higher Education Council (YÖK).

Tags: 

ABD Üniversiteleri ile İşbirliği | Cooperation Between AGU and U.S. Universities

AGÜ ile ABD'nin Missouri University of Science and Technology ve Worchester Polytechnic Institute üniversiteleri arasında çok yönlü işbirliği anlaşması yapıldı.

Abdullah Gül University (AGU) made multifaceted cooperation agreements with Missouri University of Science and Technology and Worchester Polytechnic Institute.

Tags: